PETITES HISTÒRIES


1 comentari

Treball escolar

A classe de plàstica han demanat que pintin els membres de la família amb algun element que els caracteritzi. L’Ernest ha pensat de fer el cos i posar a cada un, en lloc del cap, quelcom amb què els motivin a fer cas. Per això s’ha dibuixat a ell amb una consola al damunt del coll, i al Trasto amb un xiulet enganxat al collar. Perquè l’Ernest, de seguida que li esmenten un temps de jugar als videojocs, s’esmerça en fer les tasques encomanades. I el Trasto, com corre en sentir el xiulet! Al pare, l’ha dibuixat amb un feix de bitllets al cap. A la mare, amb un guant de boxa.